Palata Tre Sorelle u Prčnju

Ova, po mnogo čemu jedinstvena građevina se u pisanim izvorima prvi put spominje u XVI veku pod imenom Villa trium sororum, koje je zadržano do danas. Ova palata je ustvari bila ljetnikovac kotorske plemićke porodice Buća, o čemu svedoče porodični grbovi koji su na nekoliko mesta uklesani u zidove palate.

Palata Tre Sorelle (Tri sestre) je, u odnosu na okruženje, sasvim neobičnog izgleda. Sazdana je iz tri gotovo identične celine koje su međusobo spojene bočnim zidovima ali sa zasebnim krovovima. Sasvim je verovatno da su dva krajnja trakta nastala istovremeno te da su bila spojena centralnom terasom/balkonom koji je imao odbrambenu funkciju. U palatu se ulazilo spoljašnjim stepenicama na prvi sprat. Naknadno je, na negdašnjoj terasi dozidan i treći deo građevine koji je sasvim solidno uklopljen u jedinstvenu celinu. Fasadu palate (krajnje traktove) krase tipični gotički prozori (sa polomljenim lukom). Najzad, palata Tre Sorelle je jedina u celini sačuvana gotička palata u Boki Kotorskoj a koja se nalazi izvan gradskih zidina Kotora. Osim što je jedina gotička palata, u Prčnju je definitivno i najstarija. Iako se ne zna tačno vreme njenog nastanka, stručnjaci vreme njene izgradnje vezuju za XV vek.

tre-sorele

U sklopu palate, sa severne strane, podignuta je i kapela posvećena Sv. Jeronimu.

Legenda o Tre Sorelle

Ipak, ova palata je daleko čuvenija po živoj legendi koja se za nju vezuje a koja se i dan danas prepričava ne samo po Boki Kotorskoj već se pročula nadaleko.

Naime, legenda pripoveda da su tri sertre (Tre Sorelle) koje su živele u ovoj kući, po imenima Fiomena, Gracijana i Rina (a po drugoj verziji iste legende: Nera, Roza i Bianca), nadaleko čuvene po svojoj lepoti, poštenju, čestitosti i vrednoći, bile zaljubljene u istog muškarca – Izvesnog mornara Jerka Novanjanina, kapetana.

***

Nadalje se legenda grana ka tri verzije mada je svršetak u svima verzijama isti. Prema prvoj verziji, mladi Novski kapetan je bio neodlučan. Nemogavši da izabere ljepšu, pošteniju ili čestitiju. odluči da sa svojim jedrenjakom odluta na pučinu i da tamo u miru donese odluku o tome kojoj će sestri uzvratiti ljubav ali, to je potrajalo…

Prema drugoj verziji, on je jednoj obećao ljubav do groba što je kod druge dve sestre izazvalo zavist i ljubomoru. Ljubljena sestra, osećajući bol svojih sestara, odluči da žrtvuje ljubav svoga srca. Predloži im da nesuđenoj ljubavi zajednički žrtvuju svoj mladi život na šta ove pristadoše. Kada Jerko dozna za tu odluku odabranice svog srca, on otplovi je na daleko putovanje sa koga se više nikada nije vratio.

Prema trećoj verziji, mladi zanosni kapetan je obljubio sve tri sestre svakoj obećavši večnu ljubav a potom otplovio…

***

Nadalje, sve tri verzije ove legende kazuju kako su godine prolazile, a sestre se, svaka na svom prozoru, čekale i čekale nadajući se kako će jednoga dana ugledati njegov jedrenjak…

Sestre su, čekajuči Jerka, dočekale starost a potom i smrt. Kako je koja umirala, tako joj je prozor simbolično zaziđivan dok treći prozor nije imao ko ni da zazida.

Author: explorer

Miroslav Bronzić - www.bronzic.com